Úvod

 

Vítejte na stránkách www.prosichr.cz 

Jmenuji se Martin Brůha, v pojišťovnictví pracuji od roku 2001. Do roku 2013 jsem byl členem top managementu v několika pojišťovnách, řídil jsem jejich celostátní zprostředkovatelské sítě, různá oddělení a úseky, byl jsem členem dozorčí rady penzijního fondu atd. – stačilo. Opustil jsem manažerskou kariéru a od května 2013 jsem v první linii, kde se výhradně věnuji nezávislému pojistnému poradenství, které mne naplňuje a baví, věřím mu a myslím, že mu i rozumím.

Mé konání a tyto stránky jsou zaměřené na profesionální pojistné poradenství.     To znamená, že se věnuji a specializuji výhradně na pojištění, ovšem napříč celým trhem. Každá pojišťovna totiž „umí“ nebo chcete-li, je zajímavá, v daném čase, právě určitým druhem pojištění. Jinak řečeno, těžko budete hledat pojišťovnu, která z pohledu „cena –  výkon“ je v daný moment jasná jednička ve všech oblastech pojištění.

Shrnu -li  23 let zkušeností z tohoto oboru a množství a složitost produktů (pojistných podmínek a výluk), množství a úroveň poradců/zprostředkovatelů – pak je zřejmé,  že neustále sílí poptávka po něčem, co nazývám “ jistota v pojištění“.  Proto se,  průběžně a neustále, v této oblasti vzdělávám a udržuji si přehled o pojistných produktech všech významných pojišťoven. Nové klienty nevyhledávám, pracuji výhradně na bázi doporučení a poptávce od klientů.

Během své manažerské praxe jsem řídil a byl v kontaktu s několika tisíci pojišťovacích zprostředkovatelů, jejich manažery a řediteli, byl svědkem jejich obchodních úspěchů a kvalitní práce, a také řešil jejich chyby, omyly či podvody.  Proto jsem si jist,  že přes vysokou kumulaci sebevědomých, přesvědčivých, ale nevzdělaných a nezodpovědných „prodavačů pojištění“, kterých je v tomto oboru stále vysoké procento, se i pojistné poradenství dá dělat dobře – tzn. že: poradce umí pomoci klientovi identifikovat rizika, umí mu pomoci nastavit relevantní  pojistnou ochranu a v případě pojistné události není rozpor mezi tím, co pojištěný očekává, a co dostane. A v neposlední řadě je to i případná pomoc když dojde k pojistné události.

Moji klienti chtějí především ochránit svůj potenciál – zdraví, energii, čas – aby jej mohli efektivně využít a zhodnotit.  Nebo chtějí ochránit to, co již vybudovali či zajistit kontinuitu životní úrovně pro sebe či svou rodinu, pro případ, že by se snížila či skončila jejich schopnost generovat příjem. Jsou to především lidé, kteří ocení faktické, odborné a srozumitelné poradenství, a z toho plynoucí „jistotu v pojištění“, aby se mohli věnovat tomu co mají rádi nebo tomu na c se specializují zase oni.

Jsem „pojišťovací poradce“  – specialista v oblasti občanských a podnikatelských  pojistných produktů tedy:

pojištění majetkové – domy, byty, chalupy, garáže, provozovny

pojištění vozidel – povinné ručení, havarijní pojištění, flotilové pojištění

životní a úrazové pojištění  - včetně rizikových činností a sportů

pojištění odpovědnosti

– z běžného občanského života (které nabylo po zavedení Nového občanského zákoníku zásadní význam)

– pojištění odpovědnosti zaměstnance vůči zaměstnavateli

cestovní pojištění

A protože jsem také přes 15 let paraglidingový pilot,  je zvláštní sekce věnována pojištění rizik při paraglidingu, a to:

– pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem SLZ (sportovního létajícího zařízení)

– úrazové pojištění ( v tuzemsku a v cizině)

– cestovní pojištění

Zatím, a i nadále, jsou stránky ve vývoji, protože co se nerozvíjí, to zakrňuje – a na to je ještě brzy.

Pokud máte jakýkoliv dotaz či námět:

mbruha@qfinance.cz    případně mobil 724 085 605