Pojistný koučink

Motto: Poradenství nebo koučink  – darovat rybu nebo naučit chytat ryby?

Několik let jsem se zabýval koučinkem a považuji tuto metodu za velice účinnou i při projednávání pojistné ochrany, neboť pomáhá klientovi s uvědoměním potřeb a přání, a v neposlední řadě, s porozuměním principům, na jejichž základě pak může i laik učinit racionální a poučené rozhodnutí.  Klientovi umožní, i s odstupem času, vybavit si, proč si dané pojištění sjednal či proč si jej nesjednal – obojí považuji za velmi důležité z pohledu „vědomého konání“ klienta a přijetí odpovědnosti za svá rozhodnutí, která mají klíčový vliv na závažné situace, které při pojištění zvažujeme . Jakmile si totiž poradce získá důvěru klienta a to je zpravidla během první schůzky, a nejpozději při sjednání první pojistné smlouvy, pak má mnohdy klient tendenci veškeré rozhodování na poradce „delegovat“ . Klientské pokyny  „udělejte to, aby to bylo výhodné“ nebo „udělejte to nějak“ jsou často směsí absolutní důvěry, ale i osobní nechuti, zabývat se „komplikovanými pojistnými podmínkami se spoustou kliček, odkazů, výluk atd. Avšak vedlejším produktem této situace bývá, že klient si následně odškrtne „vyřešit pojištění“ a ačkoliv mnohdy pouze mlhavě tuší na co je pojištěn, tak doufá, že je pojištěn „dobře a na vše“ co bude kdy třeba. Pro tyto klienty je tkzvn. špatná, ale logická zpráva, že úloha poradce je být především odborným průvodcem, který jim pomůže uvědomit si souvislosti, rizika, potřeby a možnosti pojistné ochrany v různých životních situacích a v různých časech.  Klient při sjednání smlouvy potvrzuje svým podpisem, že souhlasí s pojistnými podmínkami, a také s tím co si sjednal. V praxi  však klienti mnohdy podpisem pouze stvrzují, že bezmezně a bez kontroly a nevědomě věří danému poradci. To by bylo hezké, ale statistiky frustrovaných klientů po pojistné události (a mnohdy čerstvě nabyté zkušenosti) svědčí o významu a užitečnosti  pojistného koučinku – tedy řízeného procesu uvědomění, který klientovi pomůže pochopit základní principy a důvody proč dané pojištění sjednal či nesjednal.

 

Napsat komentář